Úloha Senátu České republiky z pohledu teorie právního státu.

Historie nás dostatečně poučila o nevyhnutelných důsledcích kumulace moci a současně přesvědčila lidstvo o výhodách rozdělení výkonu státní moci. Samotné rozdělení mocí by však nebylo příliš účinné bez zajištění nezávislosti vzniku institucí, kterým je výkon jednotlivých mocí svěřen, citlivému vymezení vzájemné odpovědnosti a nastavení kontrolních mechanizmů.

Jedním z předpokladů existence právního státu je dělba moci. Moc ve státě se tradičně rozděluje na  zákonodárnou, výkonnou a soudní. Výkon jednotlivých mocí může být svěřen do rukou jednoho subjektu nebo naopak rozdělen mezi několik na sobě nezávislých subjektů.

Historie nás dostatečně poučila o nevyhnutelných důsledcích kumulace moci a současně přesvědčila lidstvo o výhodách rozdělení výkonu státní moci. Samotné rozdělení mocí by však nebylo příliš účinné bez zajištění nezávislosti vzniku institucí, kterým je výkon jednotlivých mocí svěřen, citlivému vymezení vzájemné odpovědnosti a nastavení kontrolních mechanizmů.

Senát České republiky, jakožto druhá komora Parlamentu, je součástí zákonodárné moci. Rozdílné podmínky volitelnosti poslance a senátora, spolu s využitím různých volební systémů při obsazování jednotlivých komor Parlamentu mají zajistit Senátu postavení určité protiváhy Poslanecké sněmovny.

Kompetence svěřené Senátu naplňují ideje vzájemných brzd a garancí tak, jak je naznačuje teorie právního státu.

Konkrétně se jedná o pravomoc:
–přijímat zákonné opatření ve věcech, které nesnese odkladu a vyžadovalo by jinak přijetí zákona v případě, že je rozpuštěna Poslanecká sněmovna,
–podávat Poslanecké sněmovně návrhy zákonů,
–schválit nebo zamítnout návrh zákona,
–vrátit Poslanecké sněmovně návrh zákona s pozměňovacími návrhy k novému projednání,
–podat žalobu k Ústavnímu soudu proti Prezidentu republiky pro velezradu,
–vyjadřovat souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu.

Právní řád České republiky svěřuje určité pravomoci i skupinám senátorům. Jedná se zejména o právo navrhnout kandidáta na prezidenta republiky nebo podat návrh Ústavnímu soudu na zrušení právního předpisu.

Senát je koncipována jako nedílná součást veřejné moci České republiky. Z kompetencí svěřených mu Ústavou a právním řádem vyplývá, že plní úlohu jedné nepostradatelné části mocenského soukolí naší republiky. V případě úvah o možnosti zrušení této ústavní instituce je nutné si jeho postavení uvědomit a především domyslet možné důsledky porušení systému dělby moci.


Název rubriky - Ústavní právo - studentská sekce
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.10.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.10.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Michal Bernášek
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Odkazy
Judikatura ÚS
Příklady podání
Dotazy a odpovědi
Archiv článků
  Studenti: