Státní občanství

Rada bych se optala: Umoznuje cesky zakon, aby osoba s ceskym obcanstvim mela take obcanstvi jine zeme? (U.S.A.) bez omezeni prav ceskeho obcanstvi? Dekuji predem za odpoved.

Odpověď zní ano. Osoba, jež je státním občanem České republiky může být současně občanem jiného státu. Musí být ovšem splněny určité podmínky.
Obecně platí, že státní občanství České republiky se pozbývá:
a) prohlášením (§ 16 zákona 40/1993 Sb.),
b) nabytím cizího státního občanství (§ 17 zákona 40/1993 Sb.) s výjimkou případů, kdy k nabytí cizího státního občanství dojde v souvislosti s  uzavřením manželství nebo narozením dítěte.
Jestliže osoba nabude cizí občanství uzavřením manželství nebo v souvislosti s narozením, neznamená to automatický zánik českého státního občanství.

Dle § 1 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, může fyzická osoba, která pozbyla státní občanství Československé republiky, Československé socialistické republiky, České socialistické republiky nebo České republiky v období od 25. února 1948 do 28.  března 1990 propuštěním ze  státního svazku1) nebo v souvislosti s  nabytím státního občanství jiného státu, s  nímž měla nebo má Česká republika uzavřenu smlouvu upravující otázku zamezení vzniku dvojího státního občanství 2), může nabýt státního občanství České republiky na základě prohlášení o  státním občanství České republiky, pokud uvedená mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

1) § 32 Obecného občanského zákoníku, Císařský patent č. 946 z 1.  června 1811. 
Vystěhovalecký patent z  24. března 1832 sb. pol. zák. sv. 60, č. 34. 
§ 1 zákona č. 71/1922 Sb. z. a n., o vystěhovalectví.
§ 6 zákona č. 194/1949 Sb., o  nabývání a  pozbývání československého státního občanství, ve  znění pozdějších předpisů.
§ 14 zákona č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky.
Čl. II bod 1. písm. b) zákona č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o  nabývání a pozbývání československého státního občanství.

1) Zejména Úmluva o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy Severoamerickými č. 169/1929 Sb. z. a  n. a  zákon č. 60/1930 Sb. z. a n. (zrušena sdělením č. 229/1997 Sb.).


Název rubriky - Ústavní právo - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 2.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 2.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Michal Bernášek

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Odkazy
Judikatura ÚS
Příklady podání
Dotazy a odpovědi
Archiv článků
  Studenti: