Nečinnost státního úřadu

Je možné bránit se nečinnosti příslušného úřadu státní správy v případě vyřizování petice ústavní žalobou?

Listina základních práv a svobod v čl. 18 odst. 1 stanoví, že petiční právo je zaručeno. Listina petičním právem rozumí oprávnění každého ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu obracet se sám nebo s jinými na státní orgány a orgány územní samosprávy se žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Jinak řečeno Listina zaručuje každému nerušený výkon petičního práva. Pro samotný proces projednání petice nevymezuje listina žádný ústavněprávní rámec a neposkytuje mu jakoukoli ochranu.

Zákon 85/1990 Sb. o právu petičním stanoví v §5 státnímu orgánu, který petici přijal, ji posoudit a do 30 dní písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Třiceti denní lhůta však má povahu lhůty pořádkové a nelze její porušení považovat za zásah do základních lidských práv a svobod.

Z výše uvedených důvodů není možné se vyřízení petice domáhat ústavní žalobou.


Název rubriky - Ústavní právo - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 23.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 23.1.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Michal Bernášek

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Odkazy
Judikatura ÚS
Příklady podání
Dotazy a odpovědi
Archiv článků
  Studenti: