Je Ústavní soud poslední odvolací instancí v naší soudní soustavě?

Ústavní soud je orgánem ochrany ústavnosti. Jedním z jeho základních úkolů je chránit základní lidská práva a svobody obsažené v Listině základních práv a svobod nebo mezinárodních smluv podle čl. 10 Listiny.

Ústavní soud je sice v Ústavě systematicky zařazen v moci soudní, ale to neznamená, že je zařazen do soustavy obecných soudů. Ústavní soud zásadně nemůže být nejvyšším odvolacím orgánem, protože rozhodnutí obecných soudů přezkoumává z jiných hledisek.

Na Ústavní soud je možné se obrátit pouze v případě, že bylo rozhodnutím orgánu veřejné moci porušeno konkrétní základní lidské právo nebo svoboda, které je chráněno Listinou základních práv a svobod nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Listiny za předpokladu, že byly vyčerpány veškeré procesní prostředky, které mu zákon o ochraně práv poskytuje.


Název rubriky - Ústavní právo - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 15.12.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.12.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Michal Bernášek

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Odkazy
Judikatura ÚS
Příklady podání
Dotazy a odpovědi
Archiv článků
  Studenti: